Stichting Johannes de Nar Foundation

Johannes de Nar Foundation


Hans Rek • Patrick Schoonderbeek • Amir Vosteen

Voorzitter • Penningmeester • Secretaris

De stichting JdNF heeft ten doel het bevorderen en uitvoeren van nationale en internationale uitwisselingsprojecten, met name op cultureel gebied,
alsmede het ontwikkelen, bevorderen en uitvoeren van beleid opvoormeld gebied,
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Doelstelling


De stichting JdNF heeft ten doel het bevorderen en uitvoeren van nationale en internationale uitwisselingsprojecten,

met name op cultureel gebied, alsmede het ontwikkelen, bevorderen en uitvoeren van beleid opvoormeld gebied,
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,

alles in de ruimste zin des woords.

Het doel van Johannes de Nar Foundation is om mensen samen te brengen en het vertellen van Nederlands en buitenlandse verhalen die interessant zijn en wellicht eerder onbekend.

Met dit doel willen wij groepen van binnen- en buitenland samen brengen en de kennis en het plezier van beide vergroten.

Verwezelijking


De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door mensen met elkaar in contact te brengen

door middel van (het organiseren van activiteiten op het gebied van) theater, rollenspellen,

sociale media/internet (zoals twitch en youtube), televisie, filmkanalen en andere media

en het inzamelen van vermogen ten behoeve van voormelde activiteiten.


Om het doel van Johannes de Nar Foundation waar te maken zullen er vele producties en acties uitgevoerd worden, deze projecten zullen gedaan worden in zowel een fysieke omgeving als op het internet.

De ingezamelde geldmiddelen worden ook verder gebruikt worden om nieuwe projecten op te zetten of om gestaande projecten te financieren.

Beloningsbeleid


Bestuursleden kunnen voor bestuursvergaderingen vacatiegeld ontvangen tot het wettelijk maximaal toegestane bedrag per vergadering.

Voor partijen, ingehuurd van buiten de stichting zelf, wordt een passende beloning gegeven naar prestatie en binnen de huidige cao-maatstaven.

Voor de bestuursleden geldt dat hun nevenactiviteiten zo verschillen van hun bestuursfunctie, dat er op geen manier sprake is van belangenverstrengeling.

Statutaire doelstelling


De doelstelling en uitvoering die hierboven in Italic zijn te lezen bij Doelstelling en Verwezelijking, zijn eveneens de doelstellingen die in de statuten van Johannes de Nar Foundation zijn vastgelegd.


Doelstelling

Hoofdleinen beleidsplan


De stichting Johannes de Nar Foundation heeft zijn zetel te Waddinxveen vanwaar uit de bovengenoemde doelen verwezelijkt zullen worden in schrift. Het vermogen van de stichting zal gevormd worden door, in eerste instantie, subsidies en donaties die door het bestuur van drie bovenaan de pagina benoemde namen word beheerd, eveneens met de projecten en de activiteiten.

Het beheer word onder ogen genomen in de jaarlijkse bestuursvergadering voor ieder boekjaar, waar ook eventuele nieuwe regelementen onder stemming worden gebracht.

Voor meer informatie en de volledige statuten wordt u verwezen naar het volgende document:


Statuten Johanned de Nar Foundation